In dit item vertel ik over mijn modelbanen, Dit is opgedeeld in de periode voor 2018 en vanaf 2019. Op de scheiding hiervan ben ik verhuist en en tot 2018 zijn dan de foto's van m'n oude baan en daarna wordt de bouw van de nieuwe baan weergegeven

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

X

Geen rechts-klik toegestaan

© Copyright Blokpost 9, alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij Blokpost 9. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door Blokpost 9.